Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi kupujúcich bude predávajúci zaobchádzať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje informácie o kupujúcich nepostupovať tretím subjektom ani ich inak komerčne využívať.

Výnimku predstavujú prípady neserióznosti kupujúceho, resp. objednávajúceho, ktorý poruší obchodné podmienky, záväzne objedná a neprevezme tovar z internetového obchodu www.pekneauto.sk, predávajúci má nárok zverejniť jeho meno, priezvisko, mesto a PSČ v sekcii BLACKLIST.

V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom /hackerom/, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Horeuvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.